Yalın 6 Sigma

Yalın 6 Sigma Nedir?

Yalın 6 sigma iş süreçlerinin sorgulanarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim metodolojisidir..Hedefi, hata oranını sıfıra indirmek, verimliliği yükseltmek, tüm iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmaktır. "Sürekli iyileştirme" ve "müşteri memnuniyeti" unsurlarını esas alan Yalın 6 Sigma, Borusan Makina ve Güç Sistemleri'nin iş kültürünün temel özelliklerinden birini oluşturmaktadır.

İş süreçlerimizde maliyetleri ve hata oranını düşürmek, verimliliği artırmak, hızlı ve etkin iyileştirmelerle sürekli artan bir müşteri memnuniyeti sağlamak için Yalın 6 Sigma metodolojisini uygulamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratarak büyümeye devam ediyoruz.