Borusanlı Olmak

Borusan Makina ve Güç Sitemleri, bütün Borusan şirketleri gibi, en değerli sermayesini insan kaynağı olarak kabul etmektedir. Çalışma arkadaşlarının, üyesi olmaktan gurur duyacakları bir organizasyon hedefler, kişisel ve mesleki gelişimlerini, şirketin değerleri ve hedefleri odağında sürekli kılarak, çalışanlarının mevcut performanslarının en üst seviyeye ulaşmasına destek olur.

Bugünün ve Geleceğin Borusanlıları'nın temel değerleri;

 • Mükemmeli hedefler
  İşini en iyi şekilde yapmasını sağlayacak insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahiptir.
 • Yüksek başarıyı hedefler ve ona ulaşır
  Sonuç odaklı çalışır, hedeflerini yüksek tutar ve işini yaparken nihai amacı aklından çıkarmaz.
 • Yenilikçi ve yaratıcıdır
  Meraklı, katılımcı ve paylaşımcıdır. Zamanın gereklerini takip eder, yeni fikir ve girişimlere destek verir.
 • Sürekli gelişimi destekler
  Öğrenen ve gelişen bir iş kültürüyle çalışır.
 • Müşterilerini mutlu eder
  Müşteri, ana odağıdır. Aldığı her karar ve aksiyonla işine ve müşterisine katkı yaratmak bilinciyle çalışır.
 • Kaliteli ürün ve hizmetleriyle müşterilerine değer katar
  Faaliyet gösterdiği bütün iş kollarında, en kaliteli ürün ve hizmetleri müşterilerine sunar, daima rekabetten bir adım önde olmaya çalışır.
 • Müşterisinin sesini dinler
  Değişen müşteri gereksinimlerini önceden görür, proaktif bir yaklaşım ile hızla çözüm üretmeye çalışır.
 • İnisiyatif ve sorumluluk alır
  İyi hesaplanmış riskler alır, bunları fırsata çevirir. Her birey ve fonksiyonun işe yaptığı katkıyı tanır ve bundan maksimum değer yaratmaya çalışır.
 • Güvenilirdir
  Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla ilişkilerini şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütür.
 • Adil rekabet eder
  Tüm ilişkilerinde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket eder.
 • Topluma katkı yaratır
  Toplumun kültürel gelişimine destek olur; çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik eder; çevreye sorumludur.