kampanyalar

Filo

Bir Veya Birden Fazla Sahada Tüm Ekipmani İzleyin, Yönetin Ve Atayin

Filo Sistemi bir veya birden fazla maden bütün ekipman tiplerinin işletim yönetimini geliştirir. Sistem aynı zamanda seçilmiş makine grubundan tek bir makineye kadar daha detaylı görünümler ve analizleri kolaylıkla elde edebilmenizi de sağlar.

Operasyonel değişikliklerin uygulamasından önce bunların etkisinin belirlenmesine yardımcı olan senaryolar üzerinden geçme yeteneği ile Filo Sistemi, işletiminizi güvenli bir biçimde ve azami performansta, gerçek zamanlı kontrolle devam ettirmenizi kolaylaştırır.

Filo her tipte makine ve ekipmandan gelen verilerle çalışabilir, bunlar içinde arazi kamyonları, lastik tekerlekli yükleyiciler, motorlu greyderler, tekerlekli dozerler, shovel ekskavatörler, hafif hizmet araçları ve diğer üreticilerden gelen ekipmanlar bulunur. Sonuç olarak sistem ton başına maliyetlerin azalmasına, verimliliğin artmasına ve genel olarak karlılığının yükselmesine yardımcı olur.

Detaylı bilgi için tıklayınız


Filo Sistemi’ nin kaabiliyetleri;

  • Üretim - Yükleme performansının gerçek zamanlı görünümünü sağlar, iyileştirilmiş Shovel Ekskavatör yükleme performansını sunar ve yük kapasitesinin öngörülebilirliğini arttırır.
  • Konum ve Materyal - Materyal hareketi ve tipini izler, operatörleri ve planlamacıları yanlış yönlendirmeler konusunda uyararak materyalin doğru konuma taşınmasını sağlar. Aynı zamanda bütün bir filo için makina konumunu izler, boşaltma hareketi ve taşıma yolu tıkanıklığını analiz etmek için oynatma fonksiyonunu içerir.
  • Atama ve Optimizasyon - Kamyonların programını planlar ve onları atar, üretimi ve shovel kullanımını azamiye çıkarır, kamyon bekleme süresini asgariye indirir ve vardiya değişimlerini yönetir.
  • Veri Paylaşımı - Filonun diğer elektronik maden yönetim sistemleriyle veri ve bilgi paylaşmasını sağlar.
  • Çoklu Saha - Gelecekle ilgili bir yetenek olarak çok sayıda maden sahasındaki farklı filoların  tek bir kontrol merkezinden yönetilmesini sağlar.