Ekipman Yönetimi

Filo Üretim ve Maliyet Analizi - FPC

Filo Üretimi ve Maliyet Analiz Programı olarak adlandırılan FPC programı hem Caterpillar dünyasında hem de madencilik ve büyük inşaat mütahitleri tarafından kullanılan en popüler üretim/maliyet hesabı yapan programlardan biridir.

FPC'nin temel olarak iki önemli amacı bulunmaktadır:

1-Proje öncesi yükleyici ve kamyon tip seçimleri ve adetlerinin belirlenmesi, olası filo maliyetlerinin ve üretiminin saptanmasına yardımcı olmak.

2-Proje süresi boyunca maliyetlerin ve üretimin denetimini sağlamak.

FPC programı tipik olarak data giriş esasına dayanan bir bilgisayar programıdır. Dolayısı ile programı çalıştırabilmek için proje ile ilgili ayrıntılı verilere ihtiyaç duyulur. (İhtiyaç duyulan veriler aşağıda sıralanmıştır) Bu veriler gerçeğe ne kadar yakın olursa, elde edilecek sonuçlar da o kadar doğru olacaktır. Doğru verilerin toplanması proje öncesinde zor olmakla birlikte, bu konuların üzerinde çalışılması, proje sahibinin maliyetlerinin nelere bağlı olduğunu göstermesi ve proje süresince takip ve kontrol altında tutması gereken hususların farkında olunması açısından oldukça önemlidir. Devam eden projelerde ise sahadan alınan verilerle o güne kadar geçen süre için ve geleceğe ait projeksiyonlar sunması açısından da kullanıcıya önemli katkılar yapar.

FPC için gerekli proje girdileri:

1- Yıllık, aylık ya da vardiya net çalışma saatleri

2- Malzeme yoğunlukları (gevşek ve yerinde) ve malzemenin cinsi

3- Hafriyatı yapılacak malzemenin miktarı (ton ya da yerinde metreküp)

4- Taşıma yollarının detayları (Yollar aşağıdaki unsurların değişimine göre farklı segmentlere ayrılmalıdır.)

  • Yolların uzunlukları
  • Yolların yüzdesel eğimleri
  • Yuvarlanma dirençleri
  • Yolların genişlikleri